Minimální preventivní program Policie ČR pro žáky Základní školy, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad

Ve středu 21. 2. 2018 proběhla ve třídách 2.  A, 3.  A a 5.  C hodinová intervence v rámci minimálního preventivního programu Policie ČR – prevence kriminality dětí a mládeže s por. Janem Holubem v.v., který nyní pracuje v Muzeu Policie ČR. Žáci byli poutavou formou seznámeni s nejčastějšími rizikovými situacemi a následně poučeni, jak těmto situacím předcházet. Popisem konkrétních událostí z policejní praxe žáci poznali možné následky a důsledky nevhodného chování. Děti byly současně poučeny o nutnosti dodržovat pravidla slušného chování a zásady bezpečnosti v prostorách školy.

Proběhla i prezentace různých pomůcek (např. teleskopický obušek, pouta), které PČR používá při výkonu služby. Beseda byla velmi zajímavá, přínosná a věříme, že ve škole proběhnou i další akce s podobnou tematikou.

Minimální preventivní program Policie ČR pro žáky Základní školy, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad