Matematická gramotnost v ZŠ: Setkání 12. 10. 2023

TERMÍN: 12. 10. 2023, 15:00–18:00 hod.

MÍSTO KONÁNÍ: Online prostřednictvím Google Meet

Přihlášení přes formulář: ZDE

Lektorka: Mgr. Irena Budínová, Ph.D

Setkání je primárně určeno pro učitele matematiky 1. st. ZŠ, ale bude přesahovat i na 2. st. ZŠ.

E-mail s odkazem na schůzku Vám bude zaslán týden před datem setkání.

OBSAH SETKÁNÍ:

  • úvod (seznámení, očekávání, cíle setkání)
  • zásady diferencování výuky matematiky
  • individualizace výuky v rámci heterogenní třídy
  • vytváření gradovaných úloh podle Bloomovy taxonomie kognitivních cílů
  • práce s nadanými žáky
  • vytváření gradovaných testů
  • závěrečná diskuse, ukončení

Matematická gramotnost v ZŠ: Setkání 12. 10. 2023