MAP nezáhálí ani o prázdninách

Dne 27.7.2017 se sešli zástupci tří základních škol na semináři a panelové diskuzi věnované podpoře zapojení žáků do řízení škol a do samosprávných procesů ve školách.  Diskutovali jsme o možnostech reálného zapojení žáků do takových činností, o možnostech občanského vzdělávání a zapojování žáků i do společenského a politického života obce.

Seminář měl velmi živou atmosféru, do které se zapojili všichni účastníci. Společně jsme došli k závěru, že uvedená aktivita, kterou máme jako součást našeho místního akčního plánu, může do našich škol přinést novou inspiraci při podporě demokratické kultury mladých občanů.

MAP nezáhálí ani o prázdninách