Jazyková bariéra a neznalost kulturních odlišností vytváří zbytečná nedorozumění. Společně tomu předcházíme

Na Praze 3 se usazuje stále více rodin, kde jeden nebo oba rodiče přichází z ciziny. Hladkému průběhu jejich začlenění do komunity napomáhají projekty realizované radnicí MČ na mateřských školkách.

Cílem projektů je jazyková podpora dětí cizinců, zajištění komunikace s rodiči těchto dětí v jazyce, který jim je srozumitelný a vzájemné představování kulturních odlišností mezi místní komunitou a přicházejícími rodinami a jejich vzájemné propojení, tak aby mohly školky hladce fungovat a všem v nich bylo příjemně.

Součástí projektu je proškolení učitelek zapojených školek tak, aby i po skončení projektu mohly dál realizovat výuku češtiny ve školkách.

Děkujeme všem paním ředitelkám, které se svými školkami zapojily a paním učitelkám, které se věnují výuce českého jazyka.

Projektu Začleňování a podpora dětí s OMJ v mateřských školách městské části Praha 3 se účastní:

 • MŠ U Veverek
 • MŠ Na Balkáně
 • MŠ Pražačka
 • MŠ U zásobní zahrady
 • MŠ Milíčův dům
 • MŠ nám. J. z Lobkovic/ Na Třebešíně
 • MŠ Jaroslava Seiferta
 • MŠ Jeseniova 98

Mateřské školy zapojené do navazujícího projektu Začleňování a podpora dětí s OMJ v mateřských školách městské části Praha 3 II

 • MŠ U Veverek
 • MŠ U zásobní zahrady
 • MŠ Milíčův dům
 • MŠ Jaroslava Seiferta.

Projekty řeší zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v mateřských školách na Praze 3. Aktivity projektů primárně podpoří děti s odlišným mateřským jazykem, jejich rodiče i pedagogy. Školy posílí svoji roli komunitního místa přispívajícího k sociální soudržnosti. Cílem projektu je vytvořit v zapojených školách prostředí umožňující začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem prostřednictvím odborného vzdělávání pedagogů a zahájením intenzivní výuky českého jazyka. Cílem je připravenost MŠ na výuku českého jazyka i po skončení projektu.


Začleňování s OMJ      Začleňování dětí s OMJ — projekt banner 2022

Jazyková bariéra a neznalost kulturních odlišností vytváří zbytečná nedorozumění. Společně tomu předcházíme