Jarní prohlídky Žižkovské radnice

Jarní prohlídky Žižkovské radnice

Žákům ze základní školy Jeseniova, Praha 3 bylo umožněno, aby v průběhu měsíce března a dubna navštívili Žižkovskou radnici, kde měli možnost  nahlédnout do jejích tajů a to od sklepa až po patra nejvyšší.
Po návratu byl pro žáky připraven pracovní list, který tímto dáváme dalším zájemcům k využití.
Děkujeme tedy tímto vedoucí odboru PhDr. E. Hájkové za zprostředkování návštěv.

Za ZŠ Jeseniova PhDr. G.Babušová, Ph.D. zástupkyně ředitele

pracovní list