Baroko očima dětí – mezinárodní architektonický projekt na ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic
Kostel sv. Rocha – vybrané práce

V květnu 2017 se třída 3.A zapojila do 5. ročníku mezinárodního architektonického projektu pro žáky základních škol Hravý architekt. Tento ročník byl zaměřen na barokní architekturu, děti si měly vybrat památku v místě bydliště, výtvarně ji zpracovat a také natočit multimediální medailon. Žáci naší 3.A si vybrali barokní kostel sv. Rocha. Požádali jsme o spolupráci pana faráře Víta Uhra, který nám umožnil kostel navštívit a seznámil nás  s historií této památky. Děti pak ve škole vytvořily výtvarné práce, v souladu s pravidly  samy práce zhodnotily a vybraly šest nejlepších. Vybrané práce byly v srpnu vystaveny v centrále UNESCO v Paříži. 10. 10. 2017 navštívila celá třída výstavu Baroko v českých zemích v Clam-Gallasově paláci, kde byly vybrané práce všech zúčastněných škol rovněž vystaveny. Do projektu se zapojily školy z mnoha zemí  – Peru, Mexika, Brazílie, Francie, Itálie, Slovinska, Polska, Slovenska, Německa a Litvy. Českou republiku reprezentovalo 26 škol, z Prahy to byly školy dvě, jedna škola z Prahy 6 a škola naše.  Účast v projektu byla  přínosná, vedla k rozvoji kreativity,  děti se také dozvěděly mnoho zajímavého nejen o významné památce Prahy 3, ale poznaly díky návštěvě interaktivní výstavy i řadu památek z jiných měst a zemí. Navíc získaly i užitečné dovednosti při zpracovávání jednotlivých částí projektu, zejména při přípravě multimediálního medailonku.

Baroko očima dětí – mezinárodní architektonický projekt na ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic