Jak letos postupovat při zápisu do první třídy? (2022)

Zápisy pro školní rok 2022/23 proběhnou letos na základních školách zřizovaných MČ Praha 3 ve dnech 5. a 6. dubna 2022.

3icon-upozorneni1-redDěti s českým občanstvím a děti cizinci s trvalým pobytem v ČR mají ve standardním zápisu do základních škol přednostní místa. Tento zápis se uskuteční  na Praze 3 v již avizovaných termínech 5. a 6. dubna 2022.

 

Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis v období od 1. června 2022 do 15. července 2022. Konkrétní datum zápisu bude upřesněno na stránkách mateřských škol a na webu mětské části v průběhu května.

 

Se zápisy bude pomáhat školám i rodičům již třetím rokem aplikace Zápisy Online.
Proklik na ni naleznete na webových stránkách všech škol Prahy 3 pod tímto logem.

zápisy ZŠ online 2022


28. března — 4. dubna 2022

generování přihlášek v aplikaci Zápisy Online a rezervace termínu pro návštěvu školy ve dnech zápisu

V této fázi si v aplikaci Zápisy Online můžete vygenerovat přihlášku do vámi zvolené školy a zarezervovat si termín návštěvy školy ve dnech zápisu. Vygenerovaná přihláška z aplikace Zápisy Online vám přijde vyplněná do emailu ve formátu PDF, v této fázi nemusíte ZŠ kontaktovat. Informace o dítěti se škole odešlou do systému a škola bude očekávat, že ve dnech zápisu (5. a 6. dubna) jí doručíte přihlášku a dostavíte se s dítětem na návštěvu školy ve vámi rezervovaný termín. Aby byl zápis kompletní, musíte vždy přihlášku podepsat a doručit škole ve dnech zápisu (letos 5. nebo 6. dubna).

5.—6. dubna 2022 — DNY ZÁPISU — doručení přihlášky, návštěva školy

Pouze v tyto dny platí doručení přihlášky. Pokud jste si vygenerovali přihlášku v aplikaci zápisy online předem, aby přijímací řízení bylo platné, musíte ji ještě doručit do školy některým ze stanovených postupů viz níže.

Jakými způsoby lze přihlášku do ZŠ dodat, aby byl zápis platný?

  • Osobně — doručí zákonný zástupce
  • Datovou schránkou (vedenou na fyzickou osobu — zákonného zástupce)
  • E-mailem s uznaným elektronickým podpisem
  • Poštou

Doklady potřebné k zápisu

  • Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) — zákonného zástupce
  • Rodný list dítěte (u dětí cizinců — jiný doklad totožnosti)

Co když nemám možnost přihlášku si vytisknout?

Pokud nemáte možnost tisku, škola vám v den zápisu přihlášku vytiskne a vy ji na místě podepíšete.

Vzhledem k epidemiologické situaci očekáváme, že v průběhu března upřesní vyhláška MŠMT  jak přesně postupovat v letošním roce.

Využitím aplikace Zápisy Online pomůžete škole snížit administrativu spojenou se zápisy
a zároveň při zápisu budete mít Vy a Vaše dítě více času na seznamování se s prostředím školy.

Přesné informace o postupu a náležitostech ověřujte na stránkách školy, kam dítě hlásíte.


Další užitečné informace k zápisu

Jak zjistím, která je naše spádová škola?

Spádová škola se řídí trvalým bydlištěm dítěte v den zápisu.

Spádové oblasti jednotlivých škol Prahy 3 pro letošní rok


Kam se mohu hlásit a kolik si mohu podat přihlášek?

V dnešní době můžete dítě hlásit na jakoukoliv školu a podat libovolný počet přihlášek.
Nicméně vícečetné přihlášky velice znesnadňují proces zápisu jak školám, tak dalším rodičům a dětem. Doporučujeme tedy podat přihlášku na spádovou školu a případně na jinou vámi vybranou školu.

3icon-upozorneni1-redUPOZORNĚNÍ:

Povinnost dítě přijmout k povinné školní docházce má pouze spádová škola. Vzhledem k velké naplněnosti škol proto nezapomeňte podat přihlášku do vaší spádové školy, aby vám rezervovala místo.

V případě, že je Vaše dítě přijaté do jiné než spádové školy i mimo městskou část, prosíme uvědomte vaši spádovou školu, aby Vám zbytečně nerezervovala místo. Pomůžete tím urychlit zápisovou administrativu.


Jak postupovat, když  žádáte o odklad povinné školní docházky pro vaše dítě?

Pokud byl vašemu dítěti doporučen odklad povinné školní docházky, musíte podat škole žádost o odklad školní docházky. Jako přílohu této žádosti potřebujete doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a doporučení lékaře.

Pedagogicko-psychologické poradny, které dávají vyjádření k odkladu školní docházky, budou děti přijímat dle aktuálních epidemiologických nařízení. Pro rodiče a děti z Prahy 3 je k dispozici PPP pro Prahu 3 a 9.  Doporučujeme rodičům sledovat jejich stránky.


Přípravné třídy

Pro děti s odkladem povinné školní docházky některé školy nabízí přípravné třídy. Pro přijetí do přípravné třídy je třeba podat přihlášku do přípravné třídy s doporučením z pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. O způsobu podání přihlášky do přípravné třídy informují jednotlivé školy na svých webových stránkách.

Přejeme Vám a Vašim dětem, ať se vám ve škole líbí.

Jak letos postupovat při zápisu do první třídy? (2022)