Jak budou vypadat zápisy do prvních tříd ve školním roce 2023/24?

Zápisy pro školní rok 2023/24 proběhnou letos na základních školách zřizovaných MČ Praha 3 ve dnech 12. a 13. dubna 2023.

 

UPOZORNĚNÍ:

Děti s českým občanstvím a děti cizinci s trvalým pobytem v ČR mají ve standardním zápisu do základních škol přednostní místa. Tento zápis se uskuteční na Praze 3 v již avizovaných termínech 12. a 13. dubna 2023.

Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis 1. června 2023.

Se zápisy bude pomáhat školám i rodičům již čtvrtým rokem aplikace Zápisy Online.
Proklik na ni naleznete na webových stránkách všech škol Prahy 3 pod tímto logem.

zápisy ZŠ online 2022


27. března — 11. dubna 2023

generování přihlášek v aplikaci Zápisy Online a rezervace termínu pro návštěvu školy ve dnech zápisu

V této fázi si v aplikaci Zápisy Online můžete vygenerovat přihlášku do vámi zvolené školy a zarezervovat si termín návštěvy školy ve dnech zápisu. Vygenerovaná přihláška z aplikace Zápisy Online vám přijde vyplněná do e-mailu ve formátu PDF, v této fázi nemusíte ZŠ kontaktovat. Informace o dítěti se škole odešlou do systému a škola bude očekávat, že ve dnech zápisu (12. a 13. dubna) jí doručíte přihlášku a dostavíte se s dítětem na návštěvu školy ve vámi rezervovaný termín. Aby byl zápis kompletní, musíte vždy přihlášku podepsat a doručit škole ve dnech zápisu (letos 12. nebo 13. dubna).

12.—13. dubna 2023 — DNY ZÁPISU — doručení přihlášky, návštěva školy

Pouze v tyto dny platí doručení přihlášky. Pokud jste si vygenerovali přihlášku v aplikaci zápisy online předem, aby přijímací řízení bylo platné, musíte ji ještě doručit do školy některým ze stanovených postupů viz níže.

Jakými způsoby lze přihlášku do ZŠ dodat, aby byl zápis platný?

 • Osobně — doručí zákonný zástupce

 • Datovou schránkou (vedenou na fyzickou osobu — zákonného zástupce)

 • E-mailem s uznaným elektronickým podpisem

 • Poštou

Doklady potřebné k zápisu

 • Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) — zákonného zástupce

 • Rodný list dítěte (u dětí cizinců — jiný doklad totožnosti)

Co když nemám možnost přihlášku si vytisknout?

Pokud nemáte možnost tisku, škola vám v den zápisu přihlášku vytiskne a vy ji na místě podepíšete.

Využitím aplikace Zápisy Online pomůžete škole snížit administrativu spojenou se zápisy
a zároveň při zápisu budete mít Vy a Vaše dítě více času na seznamování se s prostředím školy.

Přesné informace o postupu a náležitostech ověřujte na stránkách školy, kam dítě hlásíte.


Další užitečné informace k zápisu

Jak zjistím, která je naše spádová škola?

Spádová škola se řídí trvalým bydlištěm dítěte v den zápisu.

Spádové oblasti jednotlivých škol Prahy 3 pro letošní rok


Kam se mohu hlásit a kolik si mohu podat přihlášek?

Povinnost dítě přijmout k povinné školní docházce má pouze spádová škola. Vzhledem k velké naplněnosti škol nezapomeňte podat přihlášku především na vaši spádovou školu, aby vám rezervovala místo.

Pokud máte vybranou i jinou školu, můžete podat přihlášku i tam, počet přihlášek není omezen, nicméně doporučujeme minimalizovat jejich počet.

UPOZORNĚNÍ:

V případě, že je Vaše dítě přijaté do jiné než spádové školy i mimo městskou část, prosíme uvědomte vaši spádovou školu, aby Vám zbytečně nerezervovala místo. Pomůžete tím urychlit zápisovou administrativu.


Jak postupovat, když  žádáte o odklad povinné školní docházky pro vaše dítě?

Pokud byl vašemu dítěti doporučen odklad povinné školní docházky, musíte podat škole žádost o odklad školní docházky. Jako přílohu této žádosti potřebujete doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a doporučení lékaře.

Pedagogicko-psychologické poradny dávají vyjádření k odkladu školní docházky. Pro rodiče a děti z Prahy 3 je k dispozici Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 (ppp3.cz)  Doporučujeme rodičům sledovat jejich stránky.


Přípravné třídy

Pro děti s odkladem povinné školní docházky některé školy nabízí přípravné třídy. Pro přijetí do přípravné třídy je třeba podat přihlášku do přípravné třídy s doporučením z pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. O způsobu podání přihlášky do přípravné třídy informují jednotlivé školy na svých webových stránkách.

Pro školní rok 2023/2024 budou zřízeny přípravné třídy v těchto školách:

 • ZŠ Cimburkova — 1 třída

 • ZŠ a MŠ Chelčického — 1 třída

 • ZŠ a MŠ J. Seiferta — 1 třída

 • ZŠ Pražačka — 1 třída

 • ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic — 2 třídy

Přejeme Vám a Vašim dětem, ať se vám ve škole líbí.

 

 

Jak budou vypadat zápisy do prvních tříd ve školním roce 2023/24?