Informatika Ministerstvo zdravotnictví ČR

Informatika za školou – tentokrát ministerská

Základní škola Pražačka se věnuje výuce informatiky již od čtvrtých tříd. Na druhém stupni je výuka doplněná různými exkurzemi a workshopy v rámci projektu Informatika za školou. Žáci mají možnost si ověřit, že výuka vychází z praxe a není postavená jen na teoretických základech. Tentokrát měli možnost žáci 9. ročníku poznat informační technologie na Ministerstvu zdravotnictví ČR. V rámci semináře se dozvěděli, jak fungují databázové systémy, komunikační systémy v rámci centrálního úřadu státní správy. Měli možnost poznat sledování kvality čistoty vody v přírodních koupalištích, dále proces schvalování a evidence omamných látek, oddělení komunikace představilo webovou prezentaci ministerstva. Na prvém místě se žáci dozvěděli o činnosti odboru informatiky.

Jednotliví zástupci oddělení, v tomto případě ve funkcích lektorů, vhodně zvolili šířku i hloubku dané problematiky využití IT s velkým důrazem na praktické využití z pohledu veřejnosti. Lektoři rovněž zohlednili věk žáků a volili přiměřeně odborná slova, dokázali udržet odbornou rovinu na uzdě, žáky nezahltili množstvím odborných pojmů a definic. Aktuální kvalitu vody můžeme zjistit na speciálních stránkách http://www.koupacivody.cz/. Další problematiku vod řeší MZ z pohledu stavebnictví. Vydává povolení ke stavbám z hlediska výskytu chráněných vod. Pro veřejnost je dále dostupná hluková mapa. Problematika procesu schvalování a evidence omamných látek žáky velmi zaujala. Ukázalo se, že prevence v této oblasti je na místě.

Jak si stojí informační technologie v oblasti komunikace s veřejností? Na místě je dobře strukturovaná, dynamická a graficky příjemná webová prezentace. Každý uživatel internetu najde na stránkách http://www.mzcr.cz vše potřebné a důležité, stačí si kliknout na hlavní navigaci – Občan/Pacient; Odborník/Zdravotník; Veřejné zdraví nebo Legislativa.

Těší nás, že pomocí nástroje spisová služba neřešíme s Ministerstvem zdravotnictví stížnost ani podnět pro šetření, ale pochvalu a uznání za velmi příkladný a přístupný seminář pro naše žáky. Číslo jednací bude v této databázi přidělené velkému poděkování.

 

Informatika Ministerstvo zdravotnictví ČR
Informatika Ministerstvo zdravotnictví ČR
Informatika Ministerstvo zdravotnictví ČR
Informatika Ministerstvo zdravotnictví ČR
Informatika Ministerstvo zdravotnictví ČR
Informatika Ministerstvo zdravotnictví ČR