Informatika Ministerstvo zdravotnictví ČR

Základní škola Pražačka se věnuje výuce informatiky již od čtvrtých tříd. Na druhém stupni je výuka doplněná různými exkurzemi a workshopy v rámci projektu Informatika za školou. Žáci mají možnost si ověřit, že výuka vychází z praxe a není postavená jen na teoretických základech. Tentokrát měli možnost žáci 9. ročníku poznat informační technologie na Ministerstvu zdravotnictví ČR. V rámci semináře se dozvěděli, jak fungují databázové systémy, komunikační systémy v rámci centrálního úřadu státní správy. Měli možnost poznat sledování kvality čistoty vody v přírodních koupalištích, dále proces schvalování a evidence omamných látek, oddělení komunikace představilo webovou prezentaci ministerstva. Na prvém místě se žáci dozvěděli o činnosti odboru informatiky.

Jednotliví zástupci oddělení, v tomto případě ve funkcích lektorů, vhodně zvolili šířku i hloubku dané problematiky využití IT s velkým důrazem na praktické využití z pohledu veřejnosti. Lektoři rovněž zohlednili věk žáků a volili přiměřeně odborná slova, dokázali udržet odbornou rovinu na uzdě, žáky nezahltili množstvím odborných pojmů a definic. Aktuální kvalitu vody můžeme zjistit na speciálních stránkách http://www.koupacivody.cz/. Další problematiku vod řeší MZ z pohledu stavebnictví. Vydává povolení ke stavbám z hlediska výskytu chráněných vod. Pro veřejnost je dále dostupná hluková mapa. Problematika procesu schvalování a evidence omamných látek žáky velmi zaujala. Ukázalo se, že prevence v této oblasti je na místě.

Jak si stojí informační technologie v oblasti komunikace s veřejností? Na místě je dobře strukturovaná, dynamická a graficky příjemná webová prezentace. Každý uživatel internetu najde na stránkách http://www.mzcr.cz vše potřebné a důležité, stačí si kliknout na hlavní navigaci – Občan/Pacient; Odborník/Zdravotník; Veřejné zdraví nebo Legislativa.

Těší nás, že pomocí nástroje spisová služba neřešíme s Ministerstvem zdravotnictví stížnost ani podnět pro šetření, ale pochvalu a uznání za velmi příkladný a přístupný seminář pro naše žáky. Číslo jednací bude v této databázi přidělené velkému poděkování.

 

Informatika Ministerstvo zdravotnictví ČR
Informatika Ministerstvo zdravotnictví ČR
Informatika Ministerstvo zdravotnictví ČR
Informatika Ministerstvo zdravotnictví ČR
Informatika Ministerstvo zdravotnictví ČR
Informatika Ministerstvo zdravotnictví ČR

Informatika za školou – tentokrát ministerská