Polytechnická výuka – projekt MČ Praha 3 – Priorita 5 – příklad dobré praxe

Ve školním roce 2017/2018 probíhal projekt polytechnické výuky na třech základních školách.  Výuka pracovních činností probíhala v perfektním vzdělávacím prostředí SOŠ Jarov, Praha 9, Učňovská 1.

Přinášíme zkušenosti všech škol, které se projektu zúčastnily.

Hodnotící zpráva ZŠ J. Seiferta

Ve školním roce 2017/18 se naše 7. A účastnila praktického vyučování rozličných učňovských oborů ( zámečník, malíř, zedník, klempíř, lakýrník, zahradník, florista, truhlář ). Žáci 7. ročníku byli rozděleni do 2 skupin, na chlapce a dívky.

Vyhodnocení: Praktickou výuku těchto oborů osobně považuji za velmi důležitou nejen pro manuální zručnost našich žáků, ale i jako ukázku možného budoucího pracovního uplatnění našich dětí, důležitost v rámci polytechnického vzdělávání. Tuto výuku jsme měli v průběhu celého školního roku 2017/18 v rámci předmětu Člověk a svět práce. Probíhalo v ucelených blocích, aby časová dotace hodin souhlasila se ŠVP.

V dnešní přetechnizované době je velmi vhodné zapojit i jiné smysly než jaké děti používají při práci s PC, tabletem, mobilem. Děti tímto získávají nové dovednosti a zlepšují se jim pracovní návyky. Radost z dobře odvedené práce, z podařeného výrobku byla pro naše děti nenahraditelná a smysluplná.

Není tajemstvím, že řemeslo a šikovný pracovník v těchto oborech má poměrně slibnou budoucnost, situace na trhu práce je myslím obecně známa, firmy mají nedostatek pracovníků a často řeší nedostatek českých učňů zaměstnanci ze zahraničí. Tento nedostatek učňů se dle informací co sleduji mírně zpomaluje a myslím, že společnost začíná vnímat řemeslo trochu jinak, možná časem i jako prestižní zaměstnání. Přece jen pokud seženete dobrého a šikovného malíře, zámečníka, truhláře, zahradnici aj., tak si jej/jí považujete a doporučujete svým známým. Rozhodně si myslím, že možnost uplatnění takového dobrého a zdatného absolventa na trhu práce je široká a okamžitá.

Rozhodně naše škola podporuje tyto aktivity našich žáků, podporu řemesel. Hodnotíme jako kladný přínos pro žáky naší školy a budeme spolupráci se SOŠ Jarov i nadále podporovat.Spolupráce a komunikace s mistry byla na vynikající úrovni, a to jak z hlediska přípravy, materiálu, praktické výuky, motivace i vzbuzení zájmu u dětí.

Zájem dětí se samozřejmě lišil dle osobních zájmů dítěte, nicméně souhrnně lze označit, že děti měli větší či velký zájem o výuku. I z řad rodičů žáků byly velmi pozitivní reakce.

Hodnotící zpráva ZŠ nám. J. z Poděbrad

Žáci 7. ročníků absolvovali výuku praktických činností na SOŠ Jarov. Během těchto kurzů byli rozděleni na dvě skupiny, dívky a chlapce, a jednou měsíčně se seznámili atraktivní formou v rámci čtyřhodinového bloku s jedním z těchto řemeslných oborů – florista, truhlář, zahradník, zámečník. Všichni žáci pracovali pod vedením zkušených mistrů odborného výcviku za asistence tamějších žáků. Výuka stavebních oborů proběhla na Jarově, kde si chlapci osvojili práci se dřevem a kovem. Floristické a pěstitelské práce dívky absolvovaly v zahradnictví na odloučeném pracovišti. Dívky se naučily vysévat a přesazovat vzešlé rostliny – „afrikány“, v druhém výukovém bloku se seznámily s principy vazby květin.

Polytechnické vzdělávání považujeme za velmi potřebné. Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které jsou tak nezbytné v běžném životě. Pozitivně hodnotíme další rozvoj žákovských dovedností, ale i tak potřebnou popularizaci řemeslných oborů – právě v době, kdy pracovní trh již několik let zaznamenává nedostatek kvalifikovaných řemeslníků a technických pracovníků. Celková organizace byla na profesionální úrovni a přístup mistrů ukázkový. Spolupráci v těchto aktivitách budeme nadále podporovat.

 

 

Polytechnická výuka – projekt MČ Praha 3 – Priorita 5 – příklad dobré praxe