Fotbal pro vzdělávání, sociální soudržnost a rozvoj sociálních kompetencí

MAP Praha 3 Vás zve na setkání Pracovní skupiny pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí a Pracovní skupiny Rovné příležitosti na téma: 

Fotbal pro vzdělávání, sociální soudržnost a rozvoj sociálních kompetencí. 

DATUM: 28.5.2024
 
ČAS: 14:30-16:30
 
MÍSTO: ZŠ CHMELNICE
 
ANOTACE: 
“Fotbal pro vzdělávání, sociální soudržnost a rozvoj sociálních kompetencí?” Může to znít utopicky nebo jednoduše, nicméně pomocí specifických metod je možné přivést mládež k rozvoji sociálních dovedností přímo ze situací, které vznikají na hřišti. Právě na semináři bychom se chtěli na tyto metody podívat a prozkoumat, jak mohou být sport a fotbal silným nástrojem sociálního rozvoje. Podělíme se také o naše zkušenosti s propojením fotbalu a sociální práce.
 
LEKTOŘI: Seminář povedou Ansley Hofmann (vedoucí programu ve Fair Play Pointu) a Jakub Vokurka (sociální pracovník Neposedy a vedoucí trenérů ve Fair Play Pointu).
 
Akce je určena pro: 
  • učitele a ředitele MŠ i ZŠ, 
  • vychovatele ŠD, 
  • sociální pracovníky, 
  • pracovníky OSPODu, 
  • pracovníky PPP atd, 
  • zástupce NNO a DDM, 
  • a další.

Akce je ZDARMA, prosíme, registrujte se na ni zde: 

Fotbal pro vzdělávání, sociální soudržnost a rozvoj sociálních kompetencí