European Money Quiz

European Money Quiz – celoevropská soutěž ve finanční gramotnosti, kterou organizovala Evropská bankovní federace, pro děti od 13 do 15 let letos zažila 1. ročník

Soutěž proběhla ve dvou fázích. Nejprve se konalo národní kolo a poté celoevropské finále, které se uskutečnilo 8. května 2018. Každá země na něj vyslala 2 své zástupce ze třídy, která zvítězila v celostátním kole. Soutěžilo se na platformě Kahoot! Při vyplňování tedy nehraje roli jen správnost odpovědí, ale i rychlost.
Do soutěže se zapojily třídy odpovídajících věkových kategorií z 28 evropských zemí. Třída 9. B ze ZŠ Jeseniova získala 1. místo v celostátním kole a měla tedy čest vyslat na evropské finále soutěže 2 žáky. Ti byli vybráni pomocí testů o finanční gramotnosti. Nejlepších výsledků jsme dosáhli my, Alexandr Polanský a Vladimír Vávra.

Cesta do Bruselu – V doprovodu našeho pana učitele Dvořáka a dvou dam z České bankovní asociace jsme 7. května odstartovali z letiště. Po příletu jsme se šli ubytovat na hotel, následoval oběd a návštěva Parlamentária, kde jsme se mohli dozvědět o historii EU a dalších věcech. Den byl zakončen večeří, které se účastnili všichni soutěžící a jejich doprovody.
Druhý den se konala samotná soutěž. Ta proběhla na noteboocích v národních jazycích každé země zvlášť. Soutěžilo se ve dvou částech, mezi kterými byl oběd.
Ačkoliv jsme tam byli celé dopoledne, každý test jsme vyplnili asi za 5 minut. Poté proběhlo vyhlášení vítězů: 1. místo: Polsko, 2. místo: Irsko, 3. místo: Německo. My jsme se umístili v 1. třetině soutěžících. Odpoledne jsme se potom všichni šli projít do centra Bruselu.
Poslední den se konal výlet k jedné z dominant města, Atomiu. Tento model atomu železa byl zvětšen 165 miliardkrát a měří 102 metrů.
Na výletě jsme měli možnost zažít něco, co nikde jinde nezažijete, a to je pan učitel Dvořák, když mluví anglicky. Teda spíš se o to pokoušel, protože to většinou bylo česky. Na druhou stranu se vždy dorozuměl.

Ačkoliv jsme nevyhráli, jako úspěch vnímáme, že jsme se na finále vůbec dostali a navíc byli v té lepší skupině zúčastněných zemí.

Vladimír Vávra, Alexandr Polanský

European Money Quiz