Integrace na školách – sdílení příkladů dobré praxe

Vážení,

jménem Magistrátu hl. m. Prahy si dovolujeme pozvat Vás na mezinárodní konferenci ke vzdělávání dětí migrantů na území hl. m. Prahy „Integrace na školách – sdílení příkladů dobré praxe“, která se koná pod záštitou pana Jana Wolfa, radního hl. m. Prahy. Dvoudenní konference proběhne ve dnech 14. – 15. 6. 2018 v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce v Husově ulici 20 v Praze 1.

Své zkušenosti, inovativní přístup a příklady dobré praxe do Prahy přijedou sdílet zástupci evropských vzdělávacích institucí a škol,  které aplikují v praxi osvědčené i zcela nové vzdělávací modely a kladou důraz na inkluzi a úspěšnou integraci dětí migrantů.  Bude představen způsob inkluze dětí migrantů v Helsinkách (Finsko), zabývat se budeme programem na podporu výuky německého jazyka v reakci na migrační procesy v Rakousku, v další prezentaci poradkyně pro celostátní politiku vzdělávání migrantů představí systém v Nizozemsku, dozvíme se o šancích na úspěšnou školní kariéru žáků-cizinců v Belgii díky vzdělávacím příležitostem v raném věku a dále bude představen pohled MŠMT ČR na danou problematiku. Konference si prostřednictvím panelové diskuze se zajímavými příspěvky pražských městských částí a krajských magistrátů a prostřednictvím řízených workshopů klade za cíl dosáhnout živé a interaktivní podoby.

 

Konference je určena především zástupcům zřizovatelů škol, městských i krajských samospráv, odborů školství a dále ředitelům a jejich zástupcům a pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ a SŠ na území hl. m. Prahy a dalších měst a krajů a poskytuje příležitost sdílet své dosavadní zkušenosti a dozvědět se o dobré praxi v zahraničí. Konference je též určena zástupcům MHMP, MČ, NNO, zástupcům migrantů a dalším.

 

Konference bude jistě zajímavá i pro mimopražské účastníky jako možná inspirace. Po domluvě lze několika mimopražským účastníkům pokrýt cestovné a ubytování v Praze.

 

Celá konference i workshopy budou simultánně tlumočeny z anglického do českého jazyka. Podrobný program konference najdete ZDE.

 

Prosím, potvrďte svou účast nejpozději do 7. 6. 2018 na mail lbultova@iom.int. Do svého potvrzení též uveďte, zda se zúčastníte workshopu 1 (Výuka češtiny jako druhého jazyka v MŠ a ZŠ), nebo workshopu 2 (Základní principy práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem ve školních i mimoškolních aktivitách).

 

Těšíme se na Vaši účast!

 

Informace:

Lucie BULTOVÁ

International Organization for Migration (IOM)

Argentinská 38, 170 00 Prague 7

Czech Republic (GMT +1)

Direct: +420 233 370 160

Email: lbultova@iom.int

Integrace na školách – sdílení příkladů dobré praxe