Elixír do škol: Rozvíjení digitálních kompetencí na 1. stupni ZŠ

MAP Praha 3 a DDM Ulita Vás zvou na workshop zaměřený na rozvíjení digitálních kompetencí, a to převážně v neinformatických předmětech.

Ukážeme si a vyzkoušíme několik projektů vycházejících z požadavků navrhované revize RVP. Předvedeme, jak je možné zapojit technologie do výuky nenásilně a smysluplně. Zároveň si představíme, jaké jsou v rámci digitalizace možnosti podpory pro školy i pro pedagogy samotné.

Akce je určená pro učitele a učitelky na 1. stupni ZŠ.

Termín: čtvrtek 5. 9. 2024 od 14.00 do 16.00 hodin

Místo konání: Klinika techniků, Jeseniova 60, Praha 3

AKCE JE ZDARMA, prosíme, registrujte se na ní zde:

Elixír do škol: Rozvíjení digitálních kompetencí na 1. stupni ZŠ