Dotované kurzy angličtiny s rodilým mluvčím pro žáky 5.—9. tříd z Prahy 3

Angličtina je vstupenka nejen do světa informací a zábavy, ale rozšiřuje možnosti nás všech na trhu práce. Městská část je si toho vědoma a proto podporuje již 4. rokem výuku angličtiny pro děti.

Pro děti je důležité, aby co nejdříve získaly sebedůvěru při používání jazyka, rozuměly mluvené angličtině a nebály se mluvit. Proto i v letošní školním roce městská část Praha 3 opět organizuje pro děti z Prahy 3 dotované kurzy AJ s rodilým mluvčím. Z minulých let máme na kurzy velmi dobré reference od rodičů i dětí.

Více o kurzu:

  • Kurzy vedou zkušení lektoři — rodilí mluvčí
  • Zábavná srozumitelná forma — metodika s ohledem na věk — rozvíjení komunikačních dovedností

Cena, přihlášení a organizace školního roku

  • Kurzy jsou součástí iniciativy radnice MČ podpořit výuku AJ na Praze 3. Jsou určeny žákům 5.—9. tříd.
  • Kroužek ve školním roce 2022/2023 probíhá od října do června, každá lekce trvá 60 min. Maximální kapacita je 12 žáků.
  • Výuka v kroužku probíhá s kvalifikovaným rodilým mluvčím angličtiny. Lektor si připravuje pro děti aktivity, které se zaměřují zejména na aktivní komunikaci. Děti si vybudují a upevní aktivní slovní zásobu a naučí se používat základní prostředky komunikativní gramatiky. Naším cílem je, aby se dítě seznámilo s cizím jazykem tak, jak ho používají rodilí mluvčí a odbouralo strach a ostych z používání angličtiny.
  • Vzhledem k velikému zájmu o tyto kurzy a z důvodu, aby mohlo být i nadále garantováno místo všem zájemců o kurz, je od školního roku 2022/2023 zavedena spoluúčast rodičů 500,- na pololetí na žáka, běžná cena kurzu se pohybuje cca 2 500,- na pololetí.
  • Aby kurzy zůstaly dostupné i dětem ze sociálně slabších rodin, je možné požádat o prominutí spoluúčasti na kurzovném. Žádost o prominutí spoluúčasti a její podmínky naleznete zde nebo na stránkách MČ Praha 3.
  • V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu skola@spevacek.info nebo na tel. +420 608 602 611.

Dotované kurzy angličtiny s rodilým mluvčím pro žáky 5.—9. tříd z Prahy 3