Anketa byla dne 2.10.2017  ukončena. Výsledky budou zveřejněny do 10.10.2017.