II. ročník projektu Rodina a mateřská škola – Cesta k dětské kreativitě

Vyhlášení soutěže RODINA A MATEŘSKÁ ŠKOLA – CESTA K DĚTSKÉ KREATIVITĚ  pro školní rok 2017 – 2018

Vyhlašovatel: Městská část Praha 3     Organizátor: odbor školství městské části Praha 3

Cílová skupina: mateřské školy zřízené MČ Praha 3

Podmínky:
Do soutěže může být přihlášen maximálně jeden projekt mateřské školy:

a) se zaměřením na sportovní a pohybovou výchovu
b) zaměřený na cílevědomou a soustavnou práci s rodičovskou veřejností
c) nemající charakter pouze jednorázové činnosti.

Termíny:

a) vyhlášení soutěže: 1. 9 2017
b) Přijímání přihlášek: od 1. 9 2017 do 20. dubna 2018

Způsob přihlášení projektu:

Přihláškou se rozumí vložení příspěvku splňujícího náležitosti projektu (identifikace organizace, obsahový záměr projektu, fotodokumentace) do sekce portálu www.skolypraha3.cz  označené názvem projektu. Příspěvek musí splňovat veškeré náležitosti dané publikačními pravidly.

Struktura projektu musí být popsána v následujících kategoriích:

název projektu

řešitel

přínos projektu a jeho motivační role vůči účastníkům projektu

počet zapojených žáků

počet zapojených třetích osob

doba realizace projektu

popis cíle projektu

popis průběhu projektu

dokumentace projektu:   

 

Ceny:

1. místo 50 000 Kč
2. místo 40 000 Kč
3. místo 30 000 Kč

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ocenit více předložených projektů.

Poznámka: vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční při ocenění pracovníků
ve školství v rámci akce Diploma Comenianum.

Kontakt: Ing. Milan Hausner, tel.: 222 116 509, e-mail: hausner.milan@praha3.cz

II. ročník projektu Rodina a mateřská škola – Cesta k dětské kreativitě