Děti z MŠ Na Balkáně se těší do 1. třídy

Před návštěvou ZŠ Chmelnice proběhl s předškoláky ve třídě Dvojka projekt „Těšíme se do školy“.

Děti si „hrály“ na školu. Seděly v lavicích, k tabuli chodily plnit zadané úkoly, hlásily se ke slovu.

Vyzkoušely si počítání, kreslení i psaní, nechyběla ani pohybová chvilka.

Hra „Na školu“ děti moc bavila, a o to více se jim návštěva 1. třídy ZŠ Chmelnice ve čtvrtek 1. 3. 2018 líbila. Tam si své představy ověřily a k zápisu se už moc těší.

Přejeme všem malým školákům úspěšný start do školy.

Děti z MŠ Na Balkáně se těší do 1. třídy