Projekt – lidské tělo, Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad

Žáci třídy 3. C se v předmětu Člověk a jeho svět věnovali celý leden a únor člověku. Zkoumali jeho kostru, orgány, smysly, zdravou stravu a nemoci. Tyto znalosti pak přenesli do projektového vyučování. Ve skupinách vytvořili model lidské kostry a vnitřních orgánů. Při aktivitě rozvíjeli své znalosti a práci s encyklopedií. Pomocí jednoduchého materiálu se jim podařilo vyrobit tyto modely. V rámci mezipředmětové vazby zkoumali lidské tělo a jeho pohybové možnosti i ve výtvarné výchově.  V březnu čeká děti návštěva interaktivní výstavy o lidských smyslech a také beseda se zdravotníky a záchranáři.

 

 

 

 

 

Projekt – lidské tělo, Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad