Rubrika: MŠ Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700