Rubrika: Projekt: Začleňování a podpora dětí s OMJ v MŠ městské části Praha 3

Městská část Praha 3 je realizátorem projektu Začleňování a podpora dětí s OMJ v mateřských školách městské části Praha 3.

Termín realizace projektu: 1. 8. 2019 – 31.12.2021
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001508
Přehled zapojených škol

MŠ U Veverek, Praha 3, Jeseniova 204/2686
MŠ Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836
MŠ Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700
MŠ, Praha 3, Jeseniova 98/2593
MŠ, Praha 3, Na Balkáně 74/2590
MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119
MŠ, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800
Popis projektu

Projekt řeší zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v 8 mateřských školách na Praze 3. Aktivity projektu primárně podporují děti s odlišným mateřským jazykem, jejich rodiče i pedagogy. Školy posilují svoji roli komunitního místa přispívajícího k sociální soudržnosti. Cílem projektu v zapojených školách je podpora prostředí umožňující začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem prostřednictvím odborného vzdělávání pedagogů a zahájením intenzivní výuky českého jazyka v mateřských školách. Cílem je připravenost mateřských škol na výuku češtiny i po skončení projektu.

Koordinátorka projektu

Mgr. Dagmar Ouřadová, MČ Praha 3, tel: 222 116 514, e-mail: ouradova.dagmar@praha3.cz