Budování kapacit pro rozvoj škol II.[pdf-embedder url=”https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/06/VĂ˝zva-BudovánĂ­-kapacit-pro-rozvoj-škol-II-final-na-web.pdf” title=”VĂ˝zva BudovánĂ­ kapacit pro rozvoj škol II final na web”]

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo dne 20. června 2017 výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II. Pro žadatele je ve výzvě připraveno 700 milionů korun.

Cílem výzvy je podpora škol v zavádění hodnocení, které poskytne informace o učení žáků využitelné k úpravám ve výuce. Mezi další podporované aktivity patří vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky odborného cizího jazyka. Výzva se zaměřuje také na propojování formálního a neformálního vzdělávání a podporu v oblasti kompetencí pro demokratickou kulturu.

Školy a školská zařízení, organizační složky státu, územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace, nadace, spolky, zájmová sdružení a další subjekty mohou o dotaci žádat od 20. června do 29. září 2017.

Více informací o výzvě na:

http://opvvv.msmt.cz
http://www.msmt.cz
https://www.facebook.com/opvvv

Budování kapacit pro rozvoj škol II.