Informatika za školou – výlet na tajné místo

Základní škola Pražačka se systematicky věnuje výuce informatiky. Jedním z pilířů je osvojení si postřehového psaní. Jak žáky motivovat k činnosti, která vyžaduje trpělivost, soustředění a hlavně výdrž? Samotný výukový program Mont Blue je pro žáky poutavý. Nabízí výstup na Modrou horu, cestou žáci zdolávají výškové tábory, občas je nevlídné počasí, setmí se, někdy je potřeba napsat text pozpátku. Pro úspěšné žáky je již druhým rokem připravený tajný výlet spojený s nějakým místem ve výškách, které není běžně dostupné veřejnosti. V loňském roce čekala na žáky odměna v podobě návštěvy ve zvonici Chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. A letos?

Deset úspěšných žáků se vypravilo směrem na Národní třídu. Průvodce Tomáš Staněk, tiskový mluvčí Národního divadla, čekal skupinku na Náměstí Václava Havla. Překvapením bylo, že jsme výstup začali nejen průchodem přes služební vrátnici v historické budově, ale zdoláním terénních nerovností, které vykrývají schodiště nahoru a dolu. Žáci minuli jeviště, a už vstoupili do prostor pro veřejnost. Následoval sestup k základním kamenům a od základu, tedy od úpatí až po nejvyšší místa na druhé galerii. Zastavili jsme se u Císařského traktu, a najednou se žáci ocitli u Trojspřeží, které řídí bohyně Viktorie, známé také pod názvem Trigy. Žáky ochromil nejen famózní výhled na Pražský hrad, Petřín a Národní třídu, ale také se dozvěděli, že tento prostor slouží pro evakuaci osob při požáru na první a druhé galerii. Jak je vidět, být dobrý v informatice se vyplatí, nejen pro získané dovednosti a znalosti, ale i pro nevšední zážitky. Letošní žáci osmých ročníků se mohou těšit – čeká je další tajné místo, tentokrát v okolí Pankráce.

Úspěšní žáci ZŠ Pražačka v psaní všemi deseti
Úspěšní žáci ZŠ Pražačka v psaní všemi deseti
Pohled na Národní třídu
Pohled na Národní třídu

20170615_160213

Informatika za školou – výlet na tajné místo