Barevný den pro předškoláky na ZŠ Pražačka

V polovině března navštívili základní školu Pražačka předškoláci z MŠ Pražačka. Podívali se do přípravné a první třídy. Vyzkoušeli si, jaké „to je“ sedět ve školní lavici. Někteří vyplnili pracovní listy pod dohledem prvňáčků, jiní si osahali interaktivní tabuli v nultém ročníku. Následovaly soutěže a úkoly v tělocvičně, které si připravili žáci sedmého a devátého ročníku. Předškoláci byli rozděleni do skupinek a s průvodcem, žákem 9. ročníku, obešli stanoviště se soutěžemi a úkoly. Barevný den se vydařil, líbil se jak malým, tak velkým dětem. Děkujeme za pomoc žákům ZŠ Pražačka, kteří pomáhali s přípravou a realizací.

Zpracovaly: P. Tesařová, A. Šulcová

Barevný den s předškoláky
Barevný den s předškoláky.
Barevný den s předškoláky

Barevný den pro předškoláky na ZŠ Pražačka