PROJEKT : MOSTY MEZI KONTINENTY – ZŠ a MŠ J. Seiferta

PROJEKT : MOSTY MEZI KONTINENTY

Škola : ZŠ a MŠ J. Seiferta, Vlkova 31/800, Praha 3

Přínos projektu a jeho motivační role vůči účastníkům projektu

Letošní projekt žáků 2. stupně Mosty mezi kontinenty navázal na společenskovědní problematiku uplynulého školního roku, kdy jsme začali ve spolupráci s organizací Metaculture zpracovávat z různých úhlů tematiku Předsudky a stereotypy a v tomto školním roce jsme toto téma dále rozvíjeli. Myšlenka zaměřit se dlouhodobě na společenskou a multikulturní výchovu vyplynula z pestrého sociokulturního prostředí žáků naší školy a aktuální situace ve škole i ve společnosti v duchu výzvy: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Přínosem projektu je zejména podpora tvůrčího rozvoje sociálních kompetencí žáků, respektování kulturní rozmanitosti a osvojování si morálních postojů a hodnot. Do realizace a přípravy všech částí projektu byli zapojeni všichni učitelé 2. stupně, vedení školy, žáci 2. stupně, rodiče a organizace Metaculture. Tento projekt může být vhodnou inspirací a návodem pro další školy. Byl poučný, zábavný, inspirativní ve všech směrech.

Počet zapojených žáků: 88

Počet zapojených třetích osob: rodiče a lektoři organizace Metaculture

Doba realizace projektu: 1. 12. 2017 – 21. 3. 2018

Popis cíle projektu:

 • Seznamování se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami
 • Uvědomování si jedinečnosti každého člověka a jeho individuálních zvláštností
 • Respektování zvláštností různých etnik v rámci školy a poznávání vlastního kulturního zakotvení
 • Vzájemná spolupráce a tolerance mezi všemi žáky bez ohledu na jejich kulturní, sociální a náboženskou příslušnost
 • Zkvalitňování mezilidských vztahů a vztahů mezi kulturami se zdůrazněním principu slušného chování, tolerance a empatie

Popis průběhu projektu:

Projekt byl rozdělen na 5 samostatných částí a jeho vyvrcholením se stal projektový den Mosty mezi kontinenty 21. 3. 2018

 1. 1. 12. 2017 Já a můj předsudek – beseda s lektorkami Metaculture pro žáky 6. A (2 VH)
 2. 7. 12. 2017 Migrace -beseda s lektorkami Metaculture pro žáky 6. A (2 VH)
 3. 9. 12. a 10. 12.2017 – Filmový víkendový kurz pro žáky 6. A s Metaculture, který byl vyvrcholením a shrnutím předcházejících besed a měl tvůrčí přesah (žáci v podobě krátkých animovaných filmů ztvárňovali své postoje k dané problematice, v  minulém školním roce se těchto besed účastnili žáci současného 7., 8. a 9. ročníku a filmových víkendů žáci 7. a 9. třídy)
 4. 22. 2.2018 a 1. 3. 2018 Bezdomovectví – beseda s lektorkami Metaculture pro žáky 8. A, 9. A (vždy 2 VH)
 5. 21. 3 2018 Mosty mezi kontinenty – projektový den pro žáky 6. – 9. ročníku

Průběh projektového dne:

1.VH Slavnostní zahájení projektového dne v aule školy (paní ředitelka Suchá), následné promítnutí krátkých filmů žáků 6. ročníku na téma Předsudky a stereotypy

2.VH – 4.VH práce v jednotlivých třídách 2. stupně s třídními učiteli na předem zvolené téma-informace o vybraných zemích, ze kterých pocházejí někteří žáci z těchto tříd, příprava činností a stánků jednotlivých tříd

5.VH Global village -vzájemná výměna zkušeností, informací a nápadů na stáncích jednotlivých tříd ve 3. patře

 1. VH Závěrečná prezentace jednotlivých tříd o vybraných zemích v aule školy a zakončení projektového dne

Dokumentace projektu : fotodokumentace, prezentace, video, filmy žáků, plakáty, pozvánka pro rodiče…

Zpracovala a zapsala : Mgr. Z. Pfauserová – zástupce ředitele

Pozvánka pro rodiče na projektový den ke stažení zde.

Prezentace o projektu na webových stránkách školy k nahlédnutí zde. 

Prezentace připravované žáky jednotlivých tříd:

Prezentace 6.A

Prezentace 7.A

Prezentace 8.A

Prezentace 9.A

Fotodokumentace – Projektový den 21. 3. 2018

https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20180406_100005-1.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20180406_100005-1.jpg
IMG_20180406_100005
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20180406_100009-1.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20180406_100009-1.jpg
IMG_20180406_100009
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20180406_100021-1.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20180406_100021-1.jpg
IMG_20180406_100021
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20180406_100015-1.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20180406_100015-1.jpg
IMG_20180406_100015
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20180406_100022-1.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20180406_100022-1.jpg
IMG_20180406_100022
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20180406_100026-1.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20180406_100026-1.jpg
IMG_20180406_100026
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20180406_100030-1.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20180406_100030-1.jpg
IMG_20180406_100030
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20180406_100041-1.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20180406_100041-1.jpg
IMG_20180406_100041
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20180406_100045-1.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20180406_100045-1.jpg
IMG_20180406_100045
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1149551_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1149551_u4.jpg
534_26032018_1149551_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1149550_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1149550_u4.jpg
534_26032018_1149550_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1149552_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1149552_u4.jpg
534_26032018_1149552_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1149553_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1149553_u4.jpg
534_26032018_1149553_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1149554_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1149554_u4.jpg
534_26032018_1149554_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1149555_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1149555_u4.jpg
534_26032018_1149555_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1149556_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1149556_u4.jpg
534_26032018_1149556_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1149557_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1149557_u4.jpg
534_26032018_1149557_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1149558_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1149558_u4.jpg
534_26032018_1149558_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1149559_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1149559_u4.jpg
534_26032018_1149559_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150030_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150030_u4.jpg
534_26032018_1150030_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150031_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150031_u4.jpg
534_26032018_1150031_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150032_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150032_u4.jpg
534_26032018_1150032_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150033_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150033_u4.jpg
534_26032018_1150033_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150034_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150034_u4.jpg
534_26032018_1150034_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150035_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150035_u4.jpg
534_26032018_1150035_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150036_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150036_u4.jpg
534_26032018_1150036_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150038_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150038_u4.jpg
534_26032018_1150038_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150037_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150037_u4.jpg
534_26032018_1150037_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150039_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150039_u4.jpg
534_26032018_1150039_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150110_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150110_u4.jpg
534_26032018_1150110_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150111_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150111_u4.jpg
534_26032018_1150111_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150112_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150112_u4.jpg
534_26032018_1150112_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150114_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150114_u4.jpg
534_26032018_1150114_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150115_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150115_u4.jpg
534_26032018_1150115_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150116_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_1150116_u4.jpg
534_26032018_1150116_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_11495510_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_11495510_u4.jpg
534_26032018_11495510_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_11495511_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_11495511_u4.jpg
534_26032018_11495511_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_11495512_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_11495512_u4.jpg
534_26032018_11495512_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_11495513_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_11495513_u4.jpg
534_26032018_11495513_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_11495514_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_11495514_u4.jpg
534_26032018_11495514_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_11495515_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_11495515_u4.jpg
534_26032018_11495515_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_11500310_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_11500310_u4.jpg
534_26032018_11500310_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_11500311_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_11500311_u4.jpg
534_26032018_11500311_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_11500312_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_11500312_u4.jpg
534_26032018_11500312_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_11500313_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_11500313_u4.jpg
534_26032018_11500313_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_11500314_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_11500314_u4.jpg
534_26032018_11500314_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_11500315_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/534_26032018_11500315_u4.jpg
534_26032018_11500315_u4

Fotodokumentace – Beseda o bezdomovectví 1. 12. a 7. 12. 2017

https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/521_23022018_1127160_u4-1.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/521_23022018_1127160_u4-1.jpg
521_23022018_1127160_u4 (1)
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/521_23022018_1127160_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/521_23022018_1127160_u4.jpg
521_23022018_1127160_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/521_23022018_1127161_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/521_23022018_1127161_u4.jpg
521_23022018_1127161_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/521_23022018_1127162_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/521_23022018_1127162_u4.jpg
521_23022018_1127162_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/521_23022018_1127163_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/521_23022018_1127163_u4.jpg
521_23022018_1127163_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/521_23022018_1127164_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/521_23022018_1127164_u4.jpg
521_23022018_1127164_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/521_23022018_1127165_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/521_23022018_1127165_u4.jpg
521_23022018_1127165_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/521_23022018_1127166_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/521_23022018_1127166_u4.jpg
521_23022018_1127166_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/521_23022018_1127167_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/521_23022018_1127167_u4.jpg
521_23022018_1127167_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/521_23022018_1127168_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/521_23022018_1127168_u4.jpg
521_23022018_1127168_u4
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/521_23022018_1127169_u4.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/04/521_23022018_1127169_u4.jpg
521_23022018_1127169_u4

Videa žáků 6.A – Filmový víkendový kurz s Metaculture, 9. 12. – 10. 12. 2017