Přístupnost školských objektů a bezbariérovost na území MČ Praha 3 – MAP Praha 3

Mapování bezbariérovosti probíhá od roku 2015 ve spolupráci s hlavním městem Praha v rámci prohloubení systémové spolupráce s jednotlivými městskými částmi Praha 1 až 57. Projekt v oblasti sociální politiky směřuje k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti objektů na jejich území. Podpora projektu je určena na zmapování veřejných institucí, veřejných prostranství, zájmových budov apod. Budovy byly navrženy a vybrány na základě komunikace se zástupci poskytovatelů a uživatelů sociálních a návazných služeb na Praze 3 jako hojně navštěvované veřejné budovy obyvateli MČ Praha 3.

Mapování škol patří mezi nejobtížnější, jedná se o instituce důležité a výběr zapadá do priorit MHMP a rozvoje mapy bezbariérovosti. Z mapování vzniká celopražská mapa přístupnosti budov (http://app.iprpraha.cz/js-api/app/bezbariery/ ), proto jsou budovy mapovány jednotnou metodikou. Mapování bylo objednáno u Pražské organizace vozíčkářů, která je jednou z organizací s oprávněním mapování uskutečnit. Metodika kategorizace přístupnosti budov je zveřejněna.

Protože je tento projekt v úzké synergii s řadou analýz v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, budou výsledky zahrnuty do systémové analýzy a navržena strategická rozhodnutí ve vazbě na školské dokumenty.

[pdf-embedder url=”https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/01/metodika-metodika-kategorizace-pristupnosti-objektu.pdf”]

Přístupnost školských objektů a bezbariérovost na území MČ Praha 3 – MAP Praha 3