3D tiskárna v ZŠ Cimburkova (MAP priorita 6)

Pořízením 3D tiskárny se škole otevřely další možnosti jak zkvalitnit výuku a zlepšit její názornost. Žáci již nejsou odkázáni pouze na obrázky v učebnicích, nebo na interaktivní tabuli, ale mohou si objekty výuky prohlédnout doslova ve 3D. To se ukázalo jako velmi praktické zvláště u výuky přírodopisu a dějepisu. Děti si díky takovýmto pomůckám mohou „osahat” např. jednotlivé architektonické prvky. Pedagogové také ocenili možnost „vytisknout si“ pomůcku v potřebném množství.

 

3D tiskárna v ZŠ Cimburkova (MAP priorita 6)