RODINA A MATEŘSKÁ ŠKOLA – CESTA K DĚTSKÉ KREATIVITĚ  pro školní rok 2017 – 2018, MŠ Na Vrcholu

Název projektu: Pod olympijskými kruhy v Mateřské školy na Vrcholu

Řešitel: Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1955/1a

Přínos projektu a jeho motivační role vůči účastníkům projektu:

Seznámení dětí s tradicí zimních olympijských her, podpora v řadách rodičů rozhovory s dětmi o zimních sportech. Vždyť soutěžení může probíhat nejen mezi vrcholovými sportovci, ale také mezi dětmi. Podstatou je snaha, vytrvalost, sportovní duch a nasazení. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, podpořit se vzájemně a povzbudit.

Počet zapojených žáků : 98

Doba realizace projektu: leden- únor 2018

Popis cíle projektu: Zpřístupnění zimních sportů na sněhu i bez něj městský    m dětem z MŠ, rozvoj pohybové koordinace, procvičování motoriky, posilování vytrvalosti

Popis průběhu projektu:

Sestavení třídních družstev za podpory rodičů – trenérů – získání většího povědomí o Olympiádě a sportu vůbec. Návštěva jednoho z rodičů – společné cvičení s dětmi. Následné trénování předem stanovených sportovních disciplín.

Každá třída zajistila jednotlivá sportovní stanoviště v prostorách školní zahrady a na terasách školky, včetně pomůcek. Pro malé sportovce rodiče připravili drobné občerstvení. K reprezentaci své třídy si děti se svými učitelkami zhotovily třídní vlajky a také olympijskou vlajku.

Vyvrcholením Olympiády byl samotný sportovní den, který byl zaměřen na všestranný rozvoj dítěte. Všichni závodníci nastoupili pod záštitou svých vlajek k slavnostnímu zahájení zimní olympiády. Odstartovala ho ředitelka školky tím, že přinesla „olympijský oheň“. Všichni se navzájem pozdravili připravenými slogany, společně si zopakovali soutěžní pravidla, a že se mají při sportování chovat fair play. Poté celé klání mohlo začít.

Děti soutěžily v těchto olympijských disciplínách:

Střelba hokejkou na bránu – hokej

Tandem na běžkách v páru – běh na lyžích

Slalom – alpské lyžování

Krasobruslení- volná jízda v krasobruslení

Za splnění každé disciplíny dostávaly děti razítka do vlastnoručně vyrobených osobních kartiček. Olympiáda byla opět slavnostně zakončena nastoupením všech soutěžících družstev na zahradě a za zpěvu České hymny, byly vyhlášeny výsledky jednotlivých disciplín a na závěr rozdány diplomy.

Toho dne odpoledne, když přišli rodiče, se neslo dětskými šatnami nadšené sdělování sportovních zážitků, které nemělo konce.

RODINA A MATEŘSKÁ ŠKOLA – CESTA K DĚTSKÉ KREATIVITĚ pro školní rok 2017 – 2018, MŠ Na Vrcholu