Beseda ke Dni Romů v komunitním centru Husitská, Základní škola Cimburkova (MAP priorita 1 a 6)

Žáci druhého stupně se 5. 4. 2018 zúčastnili besedy připravované Komunitním centrem Husitská v rámci oslav Dne Romů. Besedu vedli tři romští sourozenci, kteří jsou úspěšní ve svých oborech (sociální pracovnice, muž úspěšný v marketingu a mediích a prosperující podnikatel). Ti sdíleli s dětmi svoji životní i profesionální cestu. Žáci zároveň měli možnost s ostatními diskutovat o svých vlastních pracovních cílech a o tom, co všechno musí udělat proto, aby jich dosáhli.

Bez vlastní píle a učení to asi nepůjde, a tak je dobře, že už jsme, jako každý rok, navštívili učiliště a střední školy, kde jsme se mohli dokonce účastnit praktické výuky, a tak si lépe vybrat budoucí profesi. Tato úzká spolupráce se nám osvědčila již dříve.

Beseda ke Dni Romů v komunitním centru Husitská, Základní škola Cimburkova (MAP priorita 1 a 6)