ZŠ Lupáčova ve Zprávičkách na ČT:D – projekt Hravý architekt

Projekt Hravý architekt je mezinárodní výtvarně – architektonický projekt pro žáky 3. a 4. ročníku ZŠ konaný v rámci festivalu Architecture week Praha.
Cílem  edukativní části projektu je přiblížit dětem adekvátní formou, co je architektura a jak je propojena s výtvarným uměním, co je architektonické dědictví a jak důležité je o něj pečovat.
Toto téma nám přiblížil architekt Václav Aulický, který navštívil naši třídu se svou hravou přednáškou.
Při této příležitosti nás přišla pozdravit starostka městské části Praha 3 inženýrka Vladislava Hujová.
Naši práci a s některými i rozhovor  přišli do Lupáčovky natočit reportéři z Česká televize. Reportáž ze třídy i z návštěvy Senátu pak bylo možné zhlédnout ve Zprávičkách na ČT:D – ZDE
Výtvarná část projektu je soutěžní: úkolem autorů je vybranými technikami (kresba, malba, tisk, linoryt, perokresba, koláž) ve formátu A3 ztvárnit moderní budovy ve svém okolí, nebo budovu podle své fantazie.
Naší práci jsme dali název České stopy ve světě a vybrali jsme si stavby architektů Jana Kaplického a Václava Aulického. Termín odevzdání prací je 31. květen. Výstava vítězných prací z České republiky i ze světa se koná na podzim v galerii Mánes. Celé naše snažení a zážitky zpracováváme do krátkého dokumentárního filmu. Prosíme, držte nám palce!

ZŠ Lupáčova ve Zprávičkách na ČT:D – projekt Hravý architekt