ZŠ Lupáčova – SEMINÁŘ „BEZPEČNOST DĚTÍ NA INTERNETU A SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH“

V úterý 3. 10. 2017 proběhlo v budově školy první ze šesti plánovaných setkání rodičovské veřejnosti s odborníkem v rámci projektu Šablony. Pan Daniel Dočekal v rámci dvouhodinového semináře seznámil rodiče našich žáků s množstvím reálných nebezpečí, která souvisejí s užíváním internetu a sociálních sítí, na řadě konkrétních případů vysvětlil, jak tato nebezpečí identifikovat, předcházet jim a jakým způsobem zabezpečit  citlivá data pro případ ztráty nebo odcizení elektronických zařízení. Věříme, že setkání bylo přínosné, a děkujeme rodičům za zájem o tuto problematiku.