Evropský týden programování

Ve dnech 7. až 22. října vrcholí kampaň  Code Week,  která má motivovat veřejnost, učitele i žáky k programování a podpořit jejich tvořivost a porozumění informatice. Na tisících akcí po celé Evropě a desítkách míst v Česku, si dospělí, žáci i nejmenší děti vyzkouší vytvořit vlastní program nebo ovládat robota a zároveň nahlédnou do světa informatiky.

Tisíce akcí po celé Evropě přinese široké veřejnosti – bez ohledu na věk a zkušenosti – příležitost postavit si robota, automaticky zpracovávat data z webu nebo si naprogramovat hru či mobilní aplikaci. V loňském ročníku si programování vyzkoušel téměř jeden milion lidí na více než 23 tisících akcí.

Když sledujeme rychlý vývoj a digitalizaci dnešní doby, čím dál více se ukazuje, že digitální gramotnost a rozvoj informatického myšlení musí být nedílnou součástí vzdělávání. Jsem proto rád, že právě Code Week na řadě akcí v Česku praktickou a hravou formou přibližuje digitální dovednosti jak veřejnosti, tak i dětem a žákům,“ uvádí náměstek ministra školství Jaroslav Fidrmuc, který má na starost realizaci Strategie digitálního vzdělávání. Strategie je podkladem pro systémové změny ve školství, které přinesou další rozvoj digitální gramotnosti.

Jak se zapojit a další informace najdete na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/zacina-evropsky-tyden-programovani

Evropský týden programování