Dne 24.9.2018 proběhlo jednání V. řídícího výboru MAP, které schválilo  celou řadu dokumentů:

Vzhledem k značnému rozsahu souboru a velkému množství osobních údajů, které jsou v textaci projektu uvedeny, je závěrečný dokument uložen v šifrovaném formátu.  Zájemci si mohou požádat o přístupové heslo na emailové adrese: satrapova.iva@praha3.cz

Videoprezentace je dostupná v patě této webové stránky.

MAP – závěrečný dokument – zašifrováno  (bez lexikálních a gramatických korektur)

Strategický rámec MAP schválený dne 24.9.2018 je zveřejněn v plném rozsahu.

12_SR_2409_2018_Final

Roční akční plán pro následující období

15_RAP_2018