Výsledky mezinárodních studií pro oblast sociálního začleňování

Česko je opět nejhorší ze všech vyspělých zemí v přístupu znevýhodněných dětí k vyššímu vzdělání. Podle studie OECD dosáhne na vysokoškolský titul jen 3,6 procenta dětí rodičů bez středoškolského vzdělání. V zemích OECD je to přitom v průměru 21,2 procenta. Máme také ze všech vyspělých států nejnižší počet dětí, které dosáhnou vyššího vzdělání než jejich rodiče. To je výpověď o extrémně kastovní společnosti, pokud jde o kulturní kapitál, ačkoli příjmově patříme mezi nejvíce rovnostářské země na světě,“ píše Jan Novotný v týdeníku Euro.

EQUITY IN EDUCATION– studie rovného přístupu ke vzdělávání

Citace: Česká škola

Související dokumenty:

Pracák není nejlepší plán pro život

Nízkoprahové kluby

Ohlasy na kulatý stůl k sociálnímu začleňování

 

Výsledky mezinárodních studií pro oblast sociálního začleňování