Vyhlášení výzvy č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání

Výzva č. 28  – Inkluze a multikulturní vzdělávání je v operačním programu Praha – Pól růstu  právě otevřena.

Rada hl. m. Prahy schválila dne 13. 11. 2017 vyhlášení výzvy č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání.

Tato výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Konzultace projektových záměrů probíhají od 15. 11. 2017 do 24. 5. 2018.

Podrobnosti naleznete na výše uvedené stránce, případně získáte informace na odboru školství.

Na základě zkušenosti některých našich škol uvádíme jeden z dobrých příkladů spolupráce škol a neziskového sektoru pro tuto oblast (METACULTURE).

 

Vyhlášení výzvy č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání