Vánoční dobročinné akce v ZŠ Lobkovicovo

K předvánočnímu období na obou pracovištích školy, tedy na náměstí Jiřího z Lobkovic i v Perunově ulici, patří již několik let řada tradičních akcí. Snažíme se vytvořit příležitosti k tomu, aby se v příjemné předvánoční atmosféře setkali společně žáci, jejich rodiče i pedagogové a další pracovníci školy. A nezapomínáme ani na dobročinnost.

Na pracovišti Lobkovicovo uspořádaly vychovatelky školní družiny  už v listopadu VII. ročník sportovní charitativní soboty, společně zasportovat si spolu s nimi a dětmi přišli též rodiče. Podařilo se vybrat 21 665,- Kč. Část výtěžku poslouží přímo pro potřebné děti ze školní družiny, část peněz ale byla věnována pro děti z dětského domova. Vychovatelky spolu s dětmi navštívily strom splněných přání v OC Atrium Flora, děti se aktivně podílely jak na výběru přání, tak na výběru a nákupu dárků. Díky vysoké částce, kterou se podařilo vybrat, mohly děti splnit i nákladnější přání – např. zakoupily školní tašku, spacák nebo brankářské rukavice.

Na pracovišti Perunova se konala těsně před začátkem adventu oblíbená předvánoční dílna. Děti, jejich rodiče i sourozenci se sešli při výrobě adventních věnců. Učitelky zajistily nejen dostatek materiálu na výrobu věnců, ale postaraly se i o to, aby si všichni společně užili adventní atmosféru. Přichystáno bylo i občerstvení v malé kavárně, do přípravy občerstvení se zapojily také děti z přípravné třídy, pomáhalyi kuchařky ze školní jídelny. Děti si pak spolu s učitelkami vyrobily vánoční výzdobu i do svých tříd, také ale myslely na druhé, v tomto případě na seniory. Vyrobily pro ně adventní věnce a ty jim spolu s drobnými dárky zanesly přímo do domu s pečovatelskou službou v Roháčově ulici a v Krásově ulici. Tamní obyvatele jistě potěšila nejen vánoční výzdoba a dárečky, ale především návštěva dětí a také koledy, které jim děti zazpívaly.

Vánoční dobročinné akce v ZŠ Lobkovicovo