Úspěšnost absolventů škol v roce 2016

NUV zveřejnil zprávu k úspěšnosti žáků různých typů škol. Je v mnoha ohledech zajímavá.

uplatneni