Úspěch v literární soutěži – ZŠ a MŠ J. Seiferta

Dne 21.9.2017 proběhlo slavnostní vyhlášení  celostátní literární soutěže “Seifertův Žižkov”,  kterou vyhlásila MČ Praha 3 již v loňském roce při příležitosti 115. výročí narození Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny za literaturu.

Jelikož J. Seifert navštěvoval naší školu, a naše škola nese jméno slavného básníka, z tohoto důvodu byla naše škola tematicky zvolena jako místo vyhlášení výsledků.

Přijelo 10 oceněných, nejlepších žáků – autorů z celé ČR i s rodiči. Přítomna byla  paní radní Mgr. J. Suková a vedoucí odboru školství MČ Prahy 3 paní Mgr. J. Vargová. Velmi důležitá byla přítomnost poroty, která vybírala dle přísných kritérií ta nejlepší díla ( složení poroty : p. J. Zbořil, p. J. Bonaventurová a pan J. Dědeček ). Přítomnost kamer TV Praha a tisku bylo samozřejmostí.

Všechna díla byla velmi kvalitní a zdařilá. První místo obsadila naše, dnes již bývalá žákyně, Tamara Čopová s dílem ” Pohled z okna”.

Výsledky 1. ročníku soutěže Seifertův Žižkov :

1. Tamara Čopová z Prahy : Pohled z okna

2. Klára Kovářová z Rokycan : Kytička fialek

3. Barbora Škampová z Domažlic : Poslání rukou Venušiných

3. Vojtěch Černý z Prahy : Rozhovor s Jaroslavem Seifertem

Velmi gratulujeme a přejeme mnoho dalších literárních úspěchů všem účastníkům této soutěže. Jen pro úplnost dodáváme, že byl vyhlášen druhý ročník této literární soutěže.

Úspěch v literární soutěži – ZŠ a MŠ J. Seiferta