Trendy ve vzdělávání se realizují i na Praze 3

New Horizon Report je považován v oblasti digitálních technologií za zprávu dobře předvídající trendy ve vzdělávání. Učitelé mají možnost si nyní stáhnout nejnovější verzi v krátkém přehledu. Rozhodujícími trendy současnosti jsou dva směry – STEM a polytechnická výuka.  STEM je zkratka pro Science, Technology, Engineering a Math. K oběma směrům se vrátíme ve velmi krátké době.

Foto: RN, 2016. ZŠ Lupáčova

 

Trendy ve vzdělávání se realizují i na Praze 3