Startuje druhé kolo seminářů pro školy k reformě financování

Zástupci MŠMT budou v následujících dvou měsících pořádat pro školy ze všech krajů semináře k reformě financování škol. Druhé kolo seminářů bude zaměřeno zejména na správné vyplňování výkazů, na základě kterých budou školám od příštího roku rozdělovány peníze na platy pedagogů.

Více informací na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/startuje-druhe-kolo-seminaru-pro-skoly-k-reforme-financovani; http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/reforma-financovani-regionalniho-skolstvi .

Startuje druhé kolo seminářů pro školy k reformě financování