Srovnání výuky matematiky – Hejného metoda . seminář MAP pro mateřské školy

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci seminářů a plánu profesního vzdělávání proběhl seminář pro učitelky MŠ zaměřený na prematematickou gramotnost podle Hejného. Seminář je výstupem konference MAP z ledna 2018.

Na doplnění uvádíme i následující studii:

V pedagogické i odborné veřejnosti se dlouhodobě existuje o účinnosti výuky metod v matematice.  K této diskuzi přinášíme srovnávací studii klasických metod a Hejného metody v diplomové práci studentky Masarykovy univerzity. Tento příspěvek je nepochybně příkladem dobré praxe, který může vyvolat přinejmenším vnitřní hodnocení škol v této oblasti.

Článek na České škole

Video k problematice výuky matematiky Hejného metodou – námitky odborné veřejnosti