Občanské a sociální dovednosti na ZŠ Cimburkova – příklad dobré praxe  (MAP Priorita 7)

 

 

 

 

 

 

V rámci projektu Zdravé děti na Trojce, který kromě pohybových aktivit sleduje i duševní rozvoj dětí a žáků škol zřízených MČ Praha 3, umožnilo vedení ZŠ Cimburkova všem žákům 2. stupně zúčastnit se přednášek a workshopů s tématem multikulturního soužití. Pod vedením speciálně proškolených lektorů z organizace Slova 21 žáci na jaře absolvovali kromě teoretické části i interaktivní zapojení.

Plánované a realizované aktivity jsme pořádali s cílem podpořit rozvoj sociálních a občanských dovedností,“ informoval učitel školy Richard Šťastný.

Jde o dlouhodobou spolupráci naší školy s organizací Slovo 21 v rámci projektu Inspirace pro inkluzi na pražských školách,“ dodal R. Šťastný.

Žáci mají možnost vžít se do jiné role, kterou vyžaduje navozená situace a díky dialogu se podílejí na průběhu procesu vlastními myšlenkami, náměty a nápady. Nedílnou součástí programu je i snaha obhájit svoje názory před ostatními účastníky a pojmenování prožitků a nových dovedností.

Občanské a sociální dovednosti na ZŠ Cimburkova – příklad dobré praxe (MAP Priorita 7)