Spolupráce učitele a (dvojjazyčného) asistenta v MŠ a ZŠ

Společnost META pořádá v Pražském kreativním centru workshopy pro tandem učitel – (dvojjazyčný) asistent pedagoga, cílem kterých je pojmenovat si činnosti, jimiž může asistent pedagoga podporovat učitele a děti/žáky ve třídě.

28. května 2019 – registrace zde

5. června 2019 – registrace zde

29. května 2019 – registrace zde 

 

Kontakt: Mgr. Hana Víznerová, koordinátorka

E-mail: viznerova@meta-ops.cz, telefon: 608 956 542

Spolupráce učitele a (dvojjazyčného) asistenta v MŠ a ZŠ