Školní časopis

Naše škola v tomto roce vydává již 24. ročník školního časopisu.  Jeho počátky nebyly snadné a podoba časopisu se měnila. V minulých letech se jeho styl ukotvil, jediné, co se změnilo, je to, že v posledních dvou letech časopis žáci vytváří zcela „dobrovolně“ – nevede je k tomu žádný předmět Základů žurnalistiky, jak to bylo v dobách minulých. O to více si vážíme článků a každého nového čísla. V letošním školním roce vychází šestnácti stránkový časopis každé dva měsíce a Vy máte možnost nahlédnout již do 3. čísla.

Mgr. Marcela Šífová