Příběhy našich sousedů přibližují naši minulost – záslužná práce žáků našich škol

Reportáž Radničních novin připomíná osudy pamětníků naší minulosti tak, jak je zpracovali žáci našich základních škol. Tento projekt je podporován MČ Praha 3.