Skautské středisko Maják

Do našich oddílů chodí děti od šesti let z celé Prahy a každý týden se v menších skupinách schází v klubovnách na Vinohradech a na Zlíchově. Kromě toho jezdíme o víkendu na jednodenní nebo vícedenní výpravy a v létě vyrážíme na třítýdenní tábory.

Vedoucími, kteří se o děti starají, jsou mladí lidé – většinou vysokoškoláci, kteří připravují program a zajišťují chody oddílů dobrovolně ve svém volném čase.

V současné době přijímáme jen nové členy vlčat, to znamená kluky od šesti do deseti let, do našeho vinohradského oddílu. 

Podrobnější informace a kontakty najdete na našich stránkách: majak.lumturo.czlumturo.cz a ignis379.cz.

Skautské středisko Maják