Filozofie pro děti

Velké otázky o světě

Kurz je akreditován MŠMT

Přemýšlíte jak učit poutavě o složitých tématech dnešního světa? Vyzkoušejte koncept Filozofie pro děti. Tato metoda umožňuje účastníkům (nejen dětem) vést společný dialog a jeho prostřednictvím hledat odpovědi na „velké“ otázky, naslouchat různým myšlenkám a zkoumat různé problémy a témata současného světa. Filozofie pro děti podporuje myšlení, které je kritické a tvořivé, spolupracující a citlivé.

Kdy

14. 11. 2016, 9:00 – 17:00

Kde

Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1

Pro koho

pedagogové základních škol (učitelé 1. a 2. stupně), středoškolští pedagogové (učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU) a pedagogové volného času, pedagogové vysokých škol a pracovníci neziskových organizací

Účastníci získají:

  • dovednost vedení tzv. zkoumajícího společenství a vzájemného dialogu
  • dovednost rozvíjet různé dimenze myšlení (spolupracující, angažované, kritické, tvořivé)
  • dovednost pracovat s dětmi a studenty na různé úrovni dovedností potřebných k vedení tzv. zkoumajícího společenství a vzájemného dialogu
  • dovednost vytvořit si vlastní koncepci průřezového tématu, případně spolupracovat na jejím utváření – s důrazem na začlenění metody Filozofie pro děti
  • dovednost aplikovat metody Filozofie pro děti ve vlastní výuce

 

Přihlašujte se do: 7. 11. 2016

Kurz je pro účastníky zdarma.

Pro více informací kontaktujte: katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz

Filozofie pro děti