Mnoho našich vjemů, zkušeností, pocitů, přání, ale i strachů a nepříjemných zážitků se ukládá do paměti mimo naše vědomí.  Obrazy z nevědomí nás mnohokrát navštěvují v našich snech. A o tom jsme si povídali na výstavě Libora Beránka Solaris. Prozkoumali jsme obrazy vynořující se z moře našeho nevědomí. Tvořili jsme příběhy o předmětech představovaných Liborem Beránkem. Kolik se zde dalo najít předmětů, které patří do dětství?

A jaký příběh může stát za obrazem dýmky?

A ale i kolik zvířat a jakých jsme tu nalezli…!?

Sami jsme si povídali o našich snech a vytvořili jsme obrazy toho, co nám naše nevědomí někdy přineslo do našich vědomých snů.

Kateřina Platt a žáci 7.B

Sedmáci ze ZŠ Lobkovicovo v galerii Toyen