Rodina a škola – cesta k dětské kreativitě v MŠ Pražačka

Spolupráce se seniory v MŠ Pražačka

Na začátku byla myšlenka aktivně zapojovat seniory do běžného života v naší mateřské škole. Přivedl nás na ni program Přečti obecně prospěšné společnosti Mezi námi. Do školky k nám hned v říjnu 2018 začali každý týden docházet čtecí babička a dědeček. Vybírali s dětmi knížky, povídali si o pohádkách i o tom, jaké to bylo, když oni sami byli malí. V listopadu a prosinci jsme na tradiční adventní rukodělné dílny a třídní besídky začali zvát kromě rodičů a sourozenců přednostně i prarodiče dětí. Ukázalo se, že babičky a dědové, kteří mají na děti více času, jsou často hravější i trpělivější než rodiče. V neposlední řadě jsme si uvědomili, že celou třetinu našeho učitelského sboru tvoří seniorky, což přináší rozmanitost v pedagogickém přístupu i volených aktivitách při každodenních činnostech s dětmi. Těsně před Velikonocemi jsme uspořádali Týden se seniory, v jehož průběhu senioři vedli výtvarné, hudební a sportovní aktivity pro děti. S odevzdáním tohoto projektu spolupráce se seniory rozhodně nekončí. Díky navázaným kontaktům budou společné aktivity pokračovat až do června 2019 a na letošní zkušenosti navážeme i ve školním roce 2019/2020.

Jsme přesvědčeni o tom, že nápady, které vznikaly v průběhu projektu, přispěly k jeho finální originalitě. Kromě původně zamýšleného literárního zaměření, jsme projekt rozšířili i o aktivity výtvarné a sportovní. Úspěch projektu připisujeme otevřenosti spolupráce a komunikace všech zapojených stran. Díky bezpečnému prostředí vzniklo jakési podhoubí, z nějž mohly vyrůstat další inovativní myšlenky, ať už je přinesli senioři, učitelé či děti. Navíc projekt nebyl náročný na organizaci ani finance, je proto jednoduše přenositelný i do ostatních mateřských škol Prahy 3. Klíčovou a nezbytnou podmínkou je dobrá vůle všech zúčastněných.

V průběhu času jsme postupně zjišťovali, že díky rozmanitému pedagogickému i lidskému přístupu zúčastněných osob, jsou děti následně motivovanější nejen ke konkrétním činnostem, které se seniory zrovna dělají, ale také k užšímu kontaktu s vlastními prarodiči a staršími lidmi obecně. Díky projektu je dětem jasnější místo starších ve společnosti a vědí více o tom, jak žily děti v minulosti.

Projekt měl ještě jeden rozměr, který dlouhodobě ovlivní kvalitu vzdělávání v naší mateřské škole. Aktivity byly vzhledem k věku dětí organizovány neformálně, avšak ovlivnily i školní a třídní vzdělávací programy, zejména v tématech Člověk v čase, U nás doma a Sportem ku zdraví.

 

Projekt Spolupráce se seniory v MŠ Pražačka ve zkratce

Cíle a přínos projektu a jeho motivační role: Navázání mezigeneračního kontaktu, motivace ke kontaktu se staršími. Přínos pro všechny děti, avšak zejména pro ty, jejichž prarodiče žijí mimo místo jejich bydliště (jiné město, zahraničí). Možnost smysluplné realizace seniorů.
Procento zapojených žáků: Literární aktivity (čtecí senioři) – 33% přítomných dětí
Výtvarné aktivity – 66% přítomných dětí
Sportovní aktivity – 100% přítomných dětí
Adventní dílny a besídky – 100% přítomných dětí
Běžný provoz MŠ, učitelky seniorky – 66% zapsaných dětí
Počet zapojených třetích osob: Literární aktivity – 2 osoby
Výtvarné aktivity – 2 osoby
Sportovní aktivity – 4 osoby
Senioři na dílnách a besídkách – 36 osob
Učitelky seniorky – 4 osoby
Doba realizace projektu: Říjen 2018 – červen 2019, výhled na navázání ve školním roce 2019/2020.
Průběh projektu: Říjen-červen: čtecí senioři
Prosinec: senioři na adventních dílnách a třídních besídkách
Duben: týden se seniory
Září-červen: jedna třetina učitelského sboru v seniorském věku
Prezentace projektu: V úvodu projektu byli rodiče informování o zapojení do projektu Přečti organizace Mezi námi prostřednictvím třídních nástěnek a na webových stránkách MŠ. Informace o účasti v tomto projektu je trvale umístěna na veřejné nástěnce u vstupní brány do budovy.
I ostatní aktivity byly prezentovány průběžně prostřednictvím těchto komunikačních kanálů.

Fotodokumetace:

Rodina a škola – cesta k dětské kreativitě v MŠ Pražačka
Štítky: