PROJEKT ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZŠ A MŠ JAROSLAVA SEIFERTA K 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Pohár starosty Hartiga pro školní rok 2018 – 2019

PROJEKT ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZŠ A MŠ JAROSLAVA SEIFERTA K 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Termín uskutečnění projektu: 18. září 2018  – 28. březen 2019

Počet zapojených žáků:  87 žáků 2. stupně

Zapojení třetích osob: rodičovská veřejnost, odborní lektoři

 

Tento několikaměsíční projekt měl žákům připomenout významné 100. výročí vzniku Československé republiky a propagovat českou státnost. Současně byl zaměřen na posilování občanských a etických kompetencí a  působil také osvětově, s celou řadou motivačních prvků, které pomáhají rozvíjet etické, kulturní a duchovní hodnoty  žáků a tím utvářet jejich hodnotový žebříček a postoje. Zároveň vedl žáky k zamyšlení nad některými osudovými okamžiky moderních dějin naší země a k budoucímu aktivnímu občanství.

 

Dílčí cíle projektu:

 • rozvoj zájmu žáků o minulost i současnost vlastního národa a úcta k vlastnímu národu, respekt a ochrana našich tradic a kulturního a historického dědictví
 • motivace k aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě – aktivní zapojení žáků do společenského a kulturního dění a sportovních aktivit
 • pochopení základních ekologických souvislostí a požadavků na kvalitní životní prostředí, podpora a ochrana zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
 • vytváření a podpora schopností pracovat s různými zdroji informací společenského nebo společenskovědního charakteru
 • propojování poznatků do širších celků a vytváření komplexnějšího pohledu na společenské a kulturní jevy
 • účinná spolupráce ve skupině, utváření příjemné atmosféry ve třídách a upevňování dobrých mezilidských vztahů

 

Celý projekt byl rozdělen na několik částí:

 1. Vybrané výchovně – vzdělávací programy jednotlivých tříd 2. stupně a jejich třídních učitelů k 100. výročí vzniku republiky v období září – listopad 2018

18. 9. 2018 7. A – vlastivědná vycházka Prahou s návštěvou památných míst, která souvisí se vznikem Československé republiky

Fotografie k nahlédnutí zde.

10. 10. 2018 8. A – Post Bellum Paměť národa, Letná – žáci navštívili audiovizuální expozici pod bývalým Stalinovým pomníkem, která mapuje období od 2. světové války až do listopadu 1989. Přiblížili si zásadní momenty českých moderních dějin a hlavně totality

17. 10. 2018 9. A – Post Bellum Paměť národa, Letná

19. 10. 2018 6. A – Český lev se probouzí, Vítkov – tento program v Národním památníku na Vítkově představil žákům zejména období vzniku samostatného Československa a státní symboly

9. 11. 2018 7. A – Legiovlak – žáci měli možnost poznat putovní muzeum československých legií v replice legionářského vlaku z let 1918 – 1920 a rozšířili si povědomí o československých legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu

Fotografie k nahlédnutí zde.

2.  Sportovní program pro žáky 2. stupně zaměřený na oslavu 100. výročí vzniku republiky dne 15. 10. 2018 – v rámci hodin TV se v  areálu Rajské zahrady uskutečnil štafetový běh žáků, jehož cílem bylo zaběhnutí symbolických 100 km na počest vzniku republiky

 1. Projektové dny 26. 10. 2018 a 7. 11. 2018

26. 10. 2018 (8.00 – 11.40)

– v předvečer slavného výročí zpracovávali žáci jednotlivých tříd významná témata, která se vztahují k naší historii – zejména k osudovým osmičkám v české historii, státním symbolům, státním svátkům a osobnostem českých prezidentů

Fotografie k nahlédnutí zde.

7. 11. 2018 (8.00 – 12.35)

– 9.00 slavnostní zahájení dne formou společného setkání žáků, učitelů a rodičů ve 3. patře školy, které bylo spojené se soutěží o nejlepší cukrářský výrobek české kuchyně

–  10.00 – 12.35 slavnostní vystoupení a prezentace práce jednotlivých tříd v aule školy a na nástěnkách ve 3. patře, jehož součástí byla vědomostní soutěž o naší republice pro 4 – členné týmy z jednotlivých tříd a recitační a pěvecká vystoupení žáků jednotlivých tříd s připomenutím díla Jaroslava Seiferta, nejvýznamnějšího žáka naší školy

Fotografie k nahlédnutí zde.

 1. Vysazení národního stromu lípy dne 28. 11. 2018 – akce žáků a pedagogů 2. stupně za účasti zástupců MČ Prahy 3 se společensko-prospěšným přesahem, trvalá připomínka 100. výročí vzniku republiky a přínos ke zlepšení životního prostředí v Praze 3 v podobě zasazení lípy a tím rozšíření veřejné zeleně v parku u Vinohradské nemocnice v Praze 3

Fotografie k nahlédnutí zde.

 1. Adventní plavba parníkem po Vltavě všech žáků a učitelů 2. stupně dne 3. 12. 2018 – netradiční prohlídka významných historických památek naší metropole a zákoutí města z paluby lodi, která byla doplněna zajímavým a fundovaným výkladem pražského průvodce s připomenutím si významu hlavního města Prahy v kontextu našich dějin

Fotografie k nahlédnutí zde.

 1. Interaktivní edukační program Hej, Československo ve dnech 27. 3. a 28. 3. 2019 – žáci a pedagogové 2. stupně se zúčastnili doprovodného programu k Česko-slovenské / Slovensko-české výstavě v historické budově Národního muzea. Pod vedením lektorů se blíže seznámili s životem v naší zemi ve 20. století, prohlédli si dobové dokumenty a předměty. Součástí programu byla také práce s pracovními listy, žáci se zabývali historickými souvislostmi, kulturou a společností tohoto období. Také měli možnost prohlédnout si nově zrekonstruovanou historickou budovu Národního muzea.

Fotografie k nahlédnutí zde.

 

 

 

PROJEKT ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZŠ A MŠ JAROSLAVA SEIFERTA K 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Štítky: